Γραμματεία Συνεδρίου

Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Συντονίστρια:

Βασιλική Μάνου, Επίκ. Καθηγήτρια

Μέλη:

Αθανάσιος Γιαννακός, Αναπλ. Καθηγητής

Κωνσταντίνος Σαλονικίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκ. Καθηγήτρια

Ειρήνη Αργυριάδου, Ε.ΔΙ.Π. 

Στεπάν Παρτεμιάν, Ε.Ε.Π.

Ελένη Σεμαλτιανού, Ε.Ε.Π.

Μαρία Κοντού, Ε.Ε.Π. 

Βασίλης Κωτούλας

Νανά Μηνοβγιούδη 

 

+12 Εθελοντές/τριες φοιτητές/τριες

 

Μόνιμη Γραμματεία Συνεδρίου:

Νανά Μηνοβγιούδη, Βασίλης Κωτούλας