Εγγραφές

Η εγγραφή στο συνέδριο πραγματοποιείται με κατάθεση στα ακόλουθα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.
IBAN GR4501722020005202002079917
Αριθμός Λογαριασμού 5202-002079-917

Λεπτομέρειες: Κ.Ε. 91460, 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΦΑΑ

*Απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφεται στο καταθετήριο και ειδικότερα στο πεδίο με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του καταθέτη προς εγγραφή στο συνέδριο.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, το καταθετήριο θα πρέπει να το αποστείλλετε είτε σκαναρισμένο ηλεκτρονικά στο e-mail: icss2016@pess.auth.gr , είτε με fax στο 2310 991873.
 

  • Προεγγραφές (από 15/7/16 έως 31/10/16, μειωμένο κόστος): Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 10 ευρώ – Σύνεδροι 20 ευρώ.
  • Εγγραφές (από 1/11/16 έως 27/11/16): Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 15 ευρώ – Σύνεδροι 30 ευρώ.

Τηλ. επικοινωνίας 2310991871, 2310991872