Επιτροπές

Οικονομική Eπιτροπή
Χ. Γαλαζούλας, Ν. Αρδαμερινός, Θ. Νικοδέλης, Ν. Μηνοβγιούδη, Ε. Μπαλακανάκη 
 
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Β. Χατζητάκη, Α. Θεοδοσίου, Δ. Μαμελετζή, Λ. Μαδεμλή, Θ. Σιάτρας, Α. Κυπάρος, Μ. Νικολαΐδης.
 
Επιτροπή Χορηγιών
Κ. Αλεξανδρής, Ι. Αμοιρίδης, Α. Αναστασίου, Ν. Θεοδωράκης, Κ. Χαριτωνίδης, Ν. Κουτλιάνος, Ν. Σταυρόπουλος, Γ. Θώμογλου, Δ. Ζαρζαβατσίδης
 
Επιτροπή Εντυπου Yλικού
Χρ. Ευαγγελινού, Α. Αναστασίου, Κ. Χατζηνικολάου, Θ. Ελληνούδης
Επιτροπή Εκθεσιακού Xώρου και Xώρου Aναρτημένων Aνακοινώσεων
Ε. Φωτιάδου (συντονίστρια), Δ. Χατζημανουήλ, Η. Παράσχος, Δ. Μυλώσης, Ζαχ. Παπαδοπούλου
Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής του Συνεδρίου:
Σοφ. Παπαδοπούλου, Φ. Αραμπατζή, Ε. Μπάσσα, Α. Δράκου, Γ. Καραμουσαλίδης, Β. Σιώπης, Σ. Βασιλειάδης
Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων:
Σ. Δούκα, Γ. Λυκεσάς, Ν. Γιαννιτσοπούλου, Ε. Κοσμίδου, Ε. Αργυριάδου, Ν. Κωνσταντίνου, Α. Ζουρλαδάνη, Α. Αναστασίου, Β. Καϊμακάμης, Π. Στεφανίδης, Π. Παπαδόπουλος, Σ. Πέρκος
Επιτροπή Εθελοντισμού
Β.Τσιμάρας, Β Καϊμακάμης, Γ. Νούσιος, Β. Μάνου, Ε. Γλυνιά, Α. Σαμαρά
Επιτροπή Ιστοσελίδας Συνεδρίου:
Σ. Δούκα, Κ. Χατζηνικολάου, Χ. Μπαμπλέκης, Ε. Μανουσαρίδου
Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης:
Σ. Βασιλειάδης, Γ. Γιάτσης, Γ. Κομσής, Α. Δαλαμήτρος
Επιτροπές για το Reunion των Αποφοίτων των ετών 1987-88
1987 (520 πτυχιούχοι): Ι. Αμοιρίδης, Φ. Αραμπατζή, Α. Δράκου, Γ. Οικονομόπουλος, Ε. Γλυνιά, Α. Θεοδοσίου
1988 (729 πτυχιούχοι): Π. Παπαδόπουλος, Κ. Δίπλα, Η. Παράσχος, Δ. Μυλώσης, Κ. Μπέης