Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονιστές:

Κοσμάς Χριστούλας, Καθηγητής

Σπυρίδων Κέλλης, Ομότιμος Καθηγητής

Νικόλαος Κουτλιάνος, Επίκ. Καθηγητής

Μέλη:

Ιωάννης Βράμπας, Καθηγητής

Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθηγήτρια

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής

Βασίλειος Μούγιος, Καθηγητής

Χαράλαμπος Τσορματζούδης, Καθηγητής

Φωτεινής Αραμπατζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ειρήνη Κοΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Νικόλαος Κωφοτόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Μαρία Νικοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. 

Ανατολή Πετρίδου Ε.ΔΙ.Π.

Ελένη Σεμαλτιανού, Ε.Ε.Π.

Γιώργος Μιχαηλίδης, Ε.Ε.Π.

Δημήτρης Μυλώσης, Ε.Ε.Π.