ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”, στις 01 – 03 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απευθύνεται σε φοιτητές, σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε προπονητές όλων των ειδικοτήτων, σε ιατρούς, σε διαιτολόγους, σε φυσικοθεραπευτές, καθώς και σε άλλους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό και την άσκηση.

Στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού διετούς Συνεδρίου, θα καλυφθούν όλες οι θεματικές ενότητες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, όπως η προπονητική, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, η βιοχημεία της άσκησης, η βιοκινητική, η αθλητική ψυχολογία, η κινητική συμπεριφορά, η οργάνωση και διοίκηση αθλητισμού, η προσαρμοσμένη/ειδική φυσική αγωγή κ.ά.

Στο πλούσια διαμορφωμένο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, περιλαμβάνονται επιστημονικά debates και έχουν προσκληθεί όλες οι επιστημονικές εταιρείες των αθλητικών επιστημών σε συνεδρίες με εξειδικευμένη θεματολογία στο επιστημονικό τους πεδίο και με εισηγητές διακεκριμένους ξένους και Έλληνες επιστήμονες, από τους πλέον ειδικούς στα γνωστικά αντικείμενά τους.

Σας περιμένουμε για να παρουσιάσετε τις επιστημονικές σας εργασίες και να παρακολουθήσετε ένα πολύ υψηλού επιπέδου Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τη βεβαιότητα ότι η διαμονή σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη θα είναι ευχάριστη και δημιουργική.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Κοσμάς Χριστούλας

Κοσμήτορας Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.