Χρήσιμες Ημερομηνίες

10-2-2019  – (Παράταση !) Λήξη υποβολής περιλήψεων

Από 1-6-2018 μέχρι 1-2-2019 – (Παράταση !) Προεγγραφές (μειωμένο κόστος)

Από 2-2-2019 μέχρι 3-3-2019 – Εγγραφές

11-2-2019 – Τελικό πρόγραμμα συνεδρίου

1-3-2019 – Έναρξη συνεδρίου

3-3-2019 – Λήξη συνεδρίου