ΚΦΑ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΘ)

pess2-
01/06/2018
pess2-

Σύμφωνα με την 3986/Δ2/11-1-2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να το παρακολουθήσουν το “3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών”, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ11, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Συνημμένα:
 
Άδεια Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στο Συνέδριο ICSS 2019 του ΥΠΕΘ