Παράταση Περιόδου Προεγγραφών!

14/01/2019

Παρατείνεται η περίοδος προεγγραφής, με χαμηλότερο κόστος συμμετοχής, στις εργασίες του Συνεδρίου έως  στη 1/2/2019!