Παράταση Περιόδου Υποβολής Περιλήψεων!

30/01/2019

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε την παράταση για την υποβολή περιλήψεων έως στις 10 Φεβρουαρίου 2019!