Υποβολή

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρασκευή 1, Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

Φόρμα Υποβολής Περίληψης

 Ευχαριστούμε πολύ για τη  συμμετοχή σας!

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών: 10 Φεβρουαρίου 2019