Φόρμα Συμμετοχής Εθελοντών

Οι εθελοντές αποτελούν τον κορμό του Συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η συνέπεια, η διάθεση και η αποτελεσματικότητά τους καθορίζουν την επιτυχία του Συνεδρίου οργανωτικά.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους και όλες που δήλωσαν συμμετοχή στην Ομάδα Εθελοντών του Συνεδρίου. Ο αναγκαίος αριθμός Εθελοντών “υπερκαλύφθηκε”!!!!

Η Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομάδα Εθελοντών έκλεισε!