Αναρτημένες Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

1. Η ακριβής αρίθμηση των αναρτημένων ανακοινώσεων, βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο που σας στέλνουμε, τόσο για την πρώτη ζώνη όσο και για τη δεύτερη (ο αριθμός στην παρένθεση δηλώνει το ακριβές σημείο που θα τοποθετείται κάθε αναρτημένη ανακοίνωση στον υπόγειο χώρο του ΚΕΔΕΑ).

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Α’ Ζώνη (Παρασκευή – Σάββατο)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Β’ Ζώνη (Παρασκευή – Σάββατο)

2. Στο ακριβές σημείο τοποθέτησης των poster θα υπάρχει αρίθμηση, στον αντίστοιχο με το νούμερο τους, χώρο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται 45΄ λεπτά πριν την έναρξη της 1ης ή της 2ης ζώνης (ανάλογα σε ποια ανήκουν) για να ολοκληρώσουν εγκαίρως την τοποθέτηση.

4. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υπεύθυνοι για την απόσυρση των poster στις προβλεπόμενες ώρες και ημέρες για την 1η και 2η ζώνη. Συγκεκριμένα, για την 1η ζώνη η τοποθέτηση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1/3/2019 στις 08.15 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 09.00 π.μ., ενώ η απόσυρση θα ξεκινήσει, για την 1η ζώνη, το Σάββατο 2/3/2019 στις 14.00 μ.μ., μέχρι τις 14.15 μ.μ. Για την 2η ζώνη η τοποθέτηση θα ξεκινήσει το Σάββατο 2/3/2019 στις 14.15 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 15.00 μ.μ., ενώ για την 2η ζώνη η απόσυρση θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 3/3/2019 στις 13.00 μ.μ. μέχρι τις 13.15 μ.μ.

5. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα υλικά με τα οποία θα κολληθούν και θα τοποθετηθούν τα poster.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων για να κάνουν τη 2λεπτη παρουσίαση των poster στην επιτροπή τις παρακάτω μέρες και ώρες: Για την 1η ζώνη θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων το Σάββατο 2/3/2019 από τις 11.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. και για την 2η ζώνη θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων την Κυριακή  3/3/2019 από τις 11.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ.