Οδηγίες Υποβολής – Υποβολή Εργασίας

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρασκευή 1, Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων (παράταση): 10/2/2019

Για την υποβολή της εργασίας πατήστε:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Οδηγίες για τη σύνταξη και δακτυλογράφηση των περιλήψεων

 • Για τη δακτυλογράφηση του κειμένου χρησιμοποιείστε χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial).
 • Το κείμενο θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα, χωρίς να ξεπερνά τα προκαθορισμένα όρια της φόρμας υποβολής.
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων, τα οποία πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα (αρχικό του ονόματος και το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, X. Παπαδοπούλου2).
 • Να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Σε επόμενη γραμμή, να δηλωθεί το ίδρυμα προέλευσης των συγγραφέων, επεξηγώντας τους αριθμούς που παρουσιάζονται ως εκθέτες (π.χ. 1Εργαστήριο …………… ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 2Ορθοπαιδικό Τμήμα……..). Η ιδιότητα των συγγραφέων δεν απαιτείται.
 • Να παρεμβληθεί μονό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη των προφορικών και των αναρτημένων εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό & Μέθοδο, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα, χωρίς αυτά να αναφέρονται ως επικεφαλίδες.
 • Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν μέσω Η/Υ (power point) και θα έχουν διάρκεια 8-10 λεπτά.
 • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα έχουν διαστάσεις περίπου 80 cm πλάτος x 100 cm ύψος και θα παραμείνουν αναρτημένες από το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαρτίου (9:00-20:00) στον υπόγειο εκθεσιακό χώρο του ΚΕΔΕΑ. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συνοπτική παρουσίαση των εργασιών σε ειδική επιτροπή, διάρκειας 2 λεπτών (οι ώρες των παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν στο τελικό πρόγραμμα).
 • Οι νέοι ερευνητές (όχι μέλη ΔΕΠ), που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη βράβευση της προφορικής τους ανακοίνωσης, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο κατάλληλο πλαίσιο κατά την υποβολή της περίληψης. Η αξιολόγηση της εργασίας θα γίνει με επιστημονικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή καθηγητών της ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ.
Θα αποσταλεί e-mail στον συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα της παρουσίασης της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το σχετικό e-mail μέχρι τις 11/2/2019, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλέφωνο: 2310 991871-72).